Şərhlər

laboNGAL- kəskin böyrək çatışmazlığının(KBÇ) və ya beynəlxalq terminoloqiyada qəbul olunmuş kəskin böyrək zədələnməsinin (KBZ) diaqnostikası üçün yeni biomarkerdir. NGAL-ın əsas üstünlüyü XBÇ əmələ gələn zaman, xüsusilə, digər markerlərlə müqayisədə onun konsentrasiyasının daha tez artmasıdır. Eyni zamanda NGAL səviyyəsinin artması inkişaf edən böyrək zədələnməsinin ağırlıq dərəcəsi ilə mütənasibdir. Beləliklə, NGAL kəskin böyrək çatışmazlığı inkişafı zamanı erkən diaqnostika və risk stratifikasiyasına və profilaktik müalicənin vaxtında tətbiq olunmasına imkan yaradır. Kəskin böyrək çatışmazlığının erkən diaqnostikası kəskin böyrək çatızmazlığı yaranmamışdan öncə ən qısa müddətə klinik qərarların qəbul edilməsinə və fəal tədbirlərin görülməsinə imkan yaradır.

Fig 2 Physiological effects of B type natriuretic peptide BNP RAAS 2NT-rgo BNP- beyin natriuretik peptid, ventrikulyar miokardda sintez olunan və ürək mədəciklərinin dilatasiyası və artan təzyiq yükünə cavab olaraq qan dövranına düşən neyrohormondur. BNP-nin əsas fizioloji təsirləri bunlardır: diurez, natriurez, renin və aldosteron ifrazının ləngiməsi.

Kliniki əhəmiyyəti

- Xroniki ürək çatışmazlığı ( erkən və differensial diaqnostika, xəstəliyin ağırlığının qiymətləndirilməsi, xəstəliyin mərhələləri, proqnoz, müalicənin effektivliyinin qiymətləndirilməsi və onun monitorinqi)

d dimerD-dimer trombəmələgəlmə və fibrinolizis markeridir. D-dimerin səviyyəsinin yüksəlməsi laxtalanmanın aktivləşməsi ilə bağlı bir çox səbəblərdən baş verə bilər (qanın disseminə olunmuş damar daxili laxtalanma sindromu, dərin venalarda tromboz, ağciyər tromboemboliyası, massiv əzələ zədələnməsi və ya cərrahi əməliyyatlar, ürək çatışmazlığı, infeksiyalar, iltihab, neoplastik şərtlər). Testin məhdud spesifikliyinə baxmayaraq, D- dimerin təyin edilməsi laxtalanma və fibrinolizin digər markerlərinin təyinindən daha üstündür, belə ki, D-dimer yalnız hər iki prosesin baş verdiyi şəraitdə formalaşır. Beləliklə, D- dimer səviyyəsi birincili fibrinoliz, disfibrinogenemiyada dəyişilmir.

d3 azQanda ümumi Vitamin D testi ( 25-hidroksivitamin D, kalsiferol)

Orqanizmdə vitamin D statusunu əks etdirən göstərici. 25(OH)D- qanda olan vitamin D-nin əsas metaboliti.

Iki əsas forması 25(OH)D- xolekalsiferol (D3 vitamini) və erqokalsiferol (D2 vitamini). D2 vitamininin əsas mənbəyi qida olduğu halda , D3 ,əsasən, dəridə ultrabənövşəyi şüaların təsiri altında əmələ gəlir.

orqansfesik onkomarkerlerAlfafetoprotein (AFP)

AFP: qara ciyər xərçəngi, digər bədxassəli şişlərinin (süd vəziləri xərçəngi, ağ ciyər xərçəngi zamanı) qara ciyərə metastaz etməsi, xayalar, yumurtalıqlar, mədə, yoğun bağırsaq, süd vəziləri xərşəngi.

İŞ SAATLARI

Bazar ert.
Çərşənbə axş.
Çərşənbə
Cümə axş.
Cümə
Şənbə
Bazar
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
Bağlıdır

ƏLAQƏ

(+994 70) 396 68 44 (7/24 aktivdir)
(+994 50) 220 56 12
(+994 12) 596 68 44
(+994 12) 596 68 48
Bakı şəhəri, Сəlil Məmmədquluzadə küç.3, AZ1009