Şərhlər

25Leykositlər immun sistemi hüceyrələrinə aiddir. Onları adətən "ağ qan hüceyrələri" adlandırırlar. Lakin onlar ağ yox, rəngsizdir. Leykositlər müxtəlif ölçülərdə (6- 20 mkm) və formada olur. Onların xüsusiyyətlərindən biri də sərbəst şəkildə hərəkət etməsidir.
Onlar insanı xəstəliklər törədən, ölü və mutasiyalara yoluxmuş (məsələn, xərçəng) hüceyrələrdən və antigenlərdən qoruyur.
Qanda leykositlərin sayının artması xəstəliyin diaqnozun qoyulmasında böyük rol oynayır. Leykositlərin sayının artması "leykositoz" adlanır. Leykositoz fizioloji və patoloji olur. Fizioloji leykositoz heç bir xəstəliyin əlaməti deyil və orqanizmdə gedən bəzi dəyişikliklərə cavab olaraq inkişaf edir. Patoloji leykositoz isə hər hansı xəstəliyin simptomu kimi meydana çıxır.

xolesterin 2Xolesterin, bir lipid yəni bir yağ növüdür. Heyvan mənşəli qidalarda və bütün hüceyrələrdə olan şam quruluşunda yağ kimi maddələrdir. Yüksək xolesterin isə LDL-nin yəni negativ xolesterinin qanda yığılmasıdır. Qanda ümumi xolesterin və negativ xolesterinin yüksək olması, HDL (yaxşı) xolesterinin az olması, insan üçün risk amilidir. Qanda həddindən artıq miqdarda olan xolesterin yavaş-yavaş damar divarında yığılır və infarkt, iflic, damar keçilməzliyi, böyrək çatışmazlığı kimi xəstəliklərin əmələ gəlmə riskini artırır.

laboNGAL- kəskin böyrək çatışmazlığının(KBÇ) və ya beynəlxalq terminoloqiyada qəbul olunmuş kəskin böyrək zədələnməsinin (KBZ) diaqnostikası üçün yeni biomarkerdir. NGAL-ın əsas üstünlüyü XBÇ əmələ gələn zaman, xüsusilə, digər markerlərlə müqayisədə onun konsentrasiyasının daha tez artmasıdır. Eyni zamanda NGAL səviyyəsinin artması inkişaf edən böyrək zədələnməsinin ağırlıq dərəcəsi ilə mütənasibdir. Beləliklə, NGAL kəskin böyrək çatışmazlığı inkişafı zamanı erkən diaqnostika və risk stratifikasiyasına və profilaktik müalicənin vaxtında tətbiq olunmasına imkan yaradır. Kəskin böyrək çatışmazlığının erkən diaqnostikası kəskin böyrək çatızmazlığı yaranmamışdan öncə ən qısa müddətə klinik qərarların qəbul edilməsinə və fəal tədbirlərin görülməsinə imkan yaradır.

Fig 2 Physiological effects of B type natriuretic peptide BNP RAAS 2NT-rgo BNP- beyin natriuretik peptid, ventrikulyar miokardda sintez olunan və ürək mədəciklərinin dilatasiyası və artan təzyiq yükünə cavab olaraq qan dövranına düşən neyrohormondur. BNP-nin əsas fizioloji təsirləri bunlardır: diurez, natriurez, renin və aldosteron ifrazının ləngiməsi.

Kliniki əhəmiyyəti

- Xroniki ürək çatışmazlığı ( erkən və differensial diaqnostika, xəstəliyin ağırlığının qiymətləndirilməsi, xəstəliyin mərhələləri, proqnoz, müalicənin effektivliyinin qiymətləndirilməsi və onun monitorinqi)

İŞ SAATLARI

Bazar ert.
Çərşənbə axş.
Çərşənbə
Cümə axş.
Cümə
Şənbə
Bazar
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
Bağlıdır

ƏLAQƏ

(+994 70) 396 68 44 (7/24 aktivdir)
(+994 50) 220 56 12
(+994 12) 596 68 44
(+994 12) 596 68 48
Bakı şəhəri, Сəlil Məmmədquluzadə küç.3, AZ1009