Şərhlər

nrclinonc.2012.1 f1Lee J1,2, Park JY3,4, Huh KH1,2,5, Kim BS4,5,6, Kim MS1,2,5, Kim SI1,2,5, Ahn SH3,4, Kim YS1,2,5.

Abstrakt

Hepatit B virusunun (HBV) reaktivasiyası immunosupressiv müalicənin məlum komplikasiyasıdır. Rituksimabın ABO- uyğun olmayan pozitiv çarpaz böyrək transplantasiyası desensibilizasiyası üçün daha çox istifadə olunmasına baxmayaraq, rituksimab qəbul edən hepatit B səthi antigen (HbsAg)-mənfi/ hepatit B antikor (anti HBc)-müsbət böyrək köçürülmüş xəstələdə HBV-nin yenidən aktivləşməsi riski tam öyrənilməmiş qalmaqdadır.

dt 170421 heart kidneys 800x600The changing trends and outcomes in renal replacement therapy: data from the ERA-EDTA Registry. Maria Pippias, Kitty J. Jager, Anneke Kramer, Torbjørn Leivestad, Manuel Benítez Sánchez, Fergus J. Caskey, Frederic Collart, Cécile Couchoud, Friedo W. Dekker, Patrik Finne, Denis Fouque, James G. Heaf, Marc H. Hemmelder, Reinhard Kramar, Johan De Meester, Marlies Noordzij, Runolfur Palsson, Julio Pascual, Oscar Zurriaga, Christoph Wanner, Vianda S. Stel (Nephrology Dialysis Transplantation, Volume 31, Issue 5,

Bu tədqiqatda Avropada böyrək əvəzləyici terapiyada olan xəstələrdə yeni halların rast gəlmə tezliyi, xəstəliyin yayılması, xəstələrin və böyrək allotransplantatlarının orta yaşama müddəti, və xəstələrin ölüm səbəbləri kimi göstəricilərin zamanla dəyişməsi halları araşdırılır.

1467544828 resimIs depression a risk factor for mortality in chronic hemodialysis patients? Diefenthaeler EC, Wagner MB, Poli-de-Figueiredo CE, Zimmermann PR, Saitovitch D. (Rev Bras Psiquiatr. 2008 Jun;30(2):99-103.

Abstraksiya

Bu tədqiqat depressiyanın kliniki simptomları və xroniki hemodializdəki ölüm halları arsındakı əlaqəni araşdırmaq məqsədi ilə aparılmışdır. 40 pasientin vəziyyəti 10,5 ay müddətində izlənilmişdir.

Hemodialysis 6Effects of switching from oral administration to intravenous injection of l-carnitine on lipid metabolism in hemodialysis patients. Kei Fukami, Sho-ichi Yamagishi, Kazuko Sakai, Makoto Nasu, Seiya Okuda. Clinical Kidney Journal, Volume 7, Issue 5

Karnitin çatışmazlığı hemodializ alan xəstələrdə ürək-damar xəstəliklərinin inkişafına yol aça bilər. Dislipidemiya ürək-damar xəstəliklərinin inkişafında iştirak edir və onun yayılma riski hemodializ xəstələrində daha yüksəkdir. Araşdırmada hemodializ xəstələrində l-karnitinin oral qəbulundan venadaxili yeridilmə üsuluna keçdikdə lipid müadiləsinə təsiri təhlil olunur.

İŞ SAATLARI

Bazar ert.
Çərşənbə axş.
Çərşənbə
Cümə axş.
Cümə
Şənbə
Bazar
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
Bağlıdır

ƏLAQƏ

(+994 70) 396 68 44 (7/24 aktivdir)
(+994 50) 220 56 12
(+994 12) 596 68 44
(+994 12) 596 68 48
Bakı şəhəri, Сəlil Məmmədquluzadə küç.3, AZ1009